Automatische regels in Facebook Ads Manager | Publicaties

Facebook is in de voorbije jaren enorm geëvolueerd. Gelukkig is dit ook te zien aan de tal van verbeteringen in hun platform. Zo is de meest recente update een direct antwoord op verschillende third-party tools zoals Smartly, SocialMoov en Sprinklr, die worden gebruikt bovenop het Facebook platform. Deze platformen voorzien een volledige automatisering van je Facebook advertenties. Dit door gebruik te maken van automatische regels. Facebook heeft duidelijk de nood aan deze automatische regels goed begrepen en implementeerde deze daarom dus ook recentelijk in de Facebook Ads Manager.

Hoewel deze automatische regels nu beschikbaar zijn in de Ads Manager zijn deze nog niet zo geavanceerd als de third-party tools. Tot nu toe kan je enkel automatische regels opstellen voor notificatie-emails en het automatisch pauzeren van je campagnes. We zien echter wel dat Facebook de goede richting uitgaat en zich inzet om dit soort features extra uit te werken en te verbeteren naar de toekomst toe. Daarom hopen we ook dat ze deze features zullen uitbreiden met het oog op meer flexibiliteit bij het automatiseren van je campagnes.

Hoe zet je een automatische regel op?

Om een automatische regel op te stellen gaat je naar de automatische regels sectie in je ad manager.

fbrule-nl1

In de rechterbovenhoek vind je de knop “regel maken”. Hiermee kan je een nieuwe regel aanmaken die van toepassing is op al je campagnes. Wanneer je echter een regel wil aanmaken die enkel van toepassing dient te zijn op een specifieke campagne dan kan je dit best doen door in de campagne zelf te gaan en hier een automated rule aan te maken.

In de verschillende drop-down menu’s kan je kiezen op welk niveau deze regel betrekking zal hebben (campagne, ad set of ad level). Nadat je een niveau gekozen hebt (of een specifieke selectie van ad sets wanneer je een automated rule gaat toepassen op specifieke campagnes), kan je aangeven welke automatische actie Facebook voor je zal uitvoeren. Momenteel zijn er slechts 2 acties mogelijk. Het automatisch pauzeren van je campagnes of het verzenden van een notificatie email naar je persoonlijke emailadres.

Indien gewenst, kan je voor de e-mail meerdere emailadressen opgeven. Zo blijven meerdere personen op de hoogte van wat er gaande is in je campagnes. De belangrijkste sectie bij het opstellen van automatische regels is het selecteren van condities die ervoor zullen zorgen dat je rule zal worden geactiveerd. Zo kan je instellen dat wanneer je belangrijkste metrics hoger of lager liggen dan een vooropgesteld niveau, je automatische actie (pauzeren of email notificatie) zal geactiveerd worden.

Wel moeten we hier opmerken dat de lijst met maatstaven die men kan kiezen nog beperkt is. Echter zet Facebook wel een stap in de goede richting. Zie onderstaande screenshot voor een overzicht van alle mogelijke maatstaven. Eens een conditie gekozen werd kan je kiezen gedurende welke periode je condities zullen nagegaan worden. Momenteel zijn deze gelimiteerd tot 4 mogelijke periodes: Gisteren, 3 afgelopen dagen, 7 afgelopen dagen, 14 afgelopen dagen en 30 afgelopen dagen.

Wanneer je echter meer in detail wil gaan kan je ook een attributie model opgeven waarin je condities zullen geteld worden. Dit is zeker aan te raden wanneer je ervoor kiest conversies op te splitsen in bijvoorbeeld post-view en post-klik conversies. Facebook zal op dagelijkse basis automatisch nagaan of een conditie zich al dan niet voordoet. Echter is het nog niet mogelijk de frequentie van je regels aan te passen.

Tot slot kan je je automatische regel een naam geven. Zo is het eenvoudiger deze later terug te vinden.

fbrule-nl2

Auteur: Bart Van Nieuwenhuyse

Tags:

Contacteer Ons

Semetis | Paleizenstraat 44, 1030 Brussel - België

+32 (0)2 211 34 50

welcome@semetis.com

Volg Ons