Wettelijke Vermeldingen | All Categories

Deze website biedt gebruikers algemene en/of bijzondere informatie van allerlei aard. Behoudens zware of opzettelijke fouten kan Semetis echter niet aansprakelijk worden gesteld, noch voor de interpretatie ervan noch voor de manier waarop de gebruiker de informatie kan gebruiken.

Deze website kan links bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Dergelijke links worden slechts vermeld voor het comfort van de gebruiker. Semetis oefent geen enkele controle uit over de vernoemde websites en aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of de werking van deze websites. Het gebruik van links naar deze websites betekent niet dat Semetis de inhoud ervan goedkeurt, noch impliceert dit enige band tussen Semetis en de beheerders van deze websites.

De intellectuele eigendomsrechten van de website en de onderdelen ervan behoren exclusief toe aan Semetis. Het is dus strikt verboden deze website geheel of gedeeltelijk, in welke vorm ook en door welk middel ook, te kopiëren, aan te passen, te vertalen, openbaar te verspreiden, te verhuren of in enige andere vorm te exploiteren of te wijzigen.

Contacteer Ons

Semetis | Scheldestraat 122, 1080 Brussel - België

welcome@semetis.com

Volg Ons

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our privacy policy.