Het verschil tussen de nieuwe AdWords IF-function en Ad customisers in het Search-netwerk | Publicaties

In februari 2017 heeft Google een functie voor AdWords toegevoegd waarmee adverteerders hun advertenties kunnen customiseren. Dit artikel introduceert u tot deze nieuwe functie en het verschil ten opzichte van de standaard ad customiser.

Ad customisers in AdWords

Ad customisers helpen de adverteerder om hun bericht aan te passen naargelang de zoekopdracht of webpagina. Dit maakt het mogelijk om advertentieteksten aan te passen en zo een relevante advertentie aan de potentiële klant te tonen. De ad customiser biedt enige flexibiliteit in de zin dat je het kunt implementeren in zowel de headline als de description van de tekstadvertentie. Op vlak van implementatie is de ad customiser vrij gelijkaardig aan Keyword Insertion, omdat hun parameters ook worden gedefinieerd binnen dezelfde welbekende accolades - {...}. Afhankelijk van de gedefinieerde parameter wordt dan een andere tekst weergegeven nadat een zoekopdracht jouw ad triggert. U vraagt zich nu waarschijnlijk af hoe deze dynamische tekst in te stellen.

De ad customisers zijn gebaseerd op een datafeed die je moet uploaden in Adwords in de vorm van een spreadsheet-bestand. Targeting kan hier op keywords, locatie of ook gewoon per campagne of ad group.

Bovendien kan je ook een default waarde instellen voor je advertenties en worden de performances niet gereset eens de ad customiser getriggerd wordt. 

IF-functiie in AdWords

Net zoals de ad customiser, maakt de IF-functie het mogelijk om de advertentietekst aan te passen op basis van de zoekopdracht waardoor het relevanter wordt voor de potentiële klant. Bovendien gebruikt deze nieuwe functie  ook parameters tussen accolades. Dus, wanneer uw advertentie wordt geactiveerd door een zoekopdracht, worden die parameters  vervangen door de tekst die u vooraf gedefinieerd hebt. In tegenstelling tot de meeste ad customisers in AdWords, hoef je voor de IF-functie geen datafeed te uploaden. Het aanpassen van je bericht kan op basis van twee categorieën: apparaten of doelgroep. Voor de doelgroep categorie, ben je in staat om elke geldige audience in je AdWords account te gebruiken. Dit is absoluut iets nieuws in vergelijking met de standaard ad customiser. Op deze manier biedt de IF-functie ook meer flexibiliteit. Rekening houdend met de digitale trend waarin mobiele apparaten en het concept van audiences steeds belangrijker en belangrijker worden, kan deze functie dus zeker een impact hebben op een bedrijf.

Als u bekend bent met ad customisers, waarbij default waarden binnen de accolades gedefinieerd worden, hoeft u nu niet langer een ​​standaard advertentie te hebben in dezelfde ad group van de advertentie die ad customisers bevat.

Des tructuur van de IF-functie:

            - Mobile:

                        Code: {=IF(device=mobile, text to insert):default text}

            - Audience:

                        Code: {=IF(audience IN(<userlist1>, <userlist2>, text to insert):default text}

In AdWord:

Voorbeeld:

Bij het analyseren van de data in je bedrijf,  merk je op dat de leveringsperiode een impact heeft op het volume van bestellingen. Dus besluit je je potentiële klanten aan te trekken met een aangepast bericht dat aangeeft dat ze hun bestelling geleverd kunnen hebben binnen enkele uren.

Implementatie van de IF-functie
Code: {=IF (device=mobile, free delivery in less than 24h): free delivery on order over €50}

In het nieuwe Ad formaat (ETA’s)

          Headlines:  Headline 1 - Headline 2
            Description: Our latest products online and benefit from our {=IF (device=mobile, free delivery in less than 24h): free delivery on order over €50}

Invoeren in AdWord:

placide article1

Wanneer de voorwaarde voldaan is, in dit geval wanneer de persoon op een mobiel apparaat aan het surfen is, wordt de IF functie geactiveerd:


Advertentie op een mobiel apparaat:
            Headlines:  Headline 1 - Headline 2
            Description: Our latest products online and benefit from our free delivery in less than 24h
          
Default versie: Advertentie op een desktop:
           Headlines:  Headline 1 - Headline 2
           Description: Our latest products online and benefit from our free delivery on order over €50

 Tabel: Ad customisers vs. IF-functie in AdWordsTypes

Benefits

Customisation

How it works

Standard attribute

Targeting attribute

Default value

Network

Ad customisers

-Tailored messaging

-Scalability

-Reporting

Each search

Data feed that you have to upload in a spreadsheet

-Device

-Scheduling

-Start date

-Custom ID

- Target location or restriction

-Keyword and keyword match type

-Location

-Campaign / ad group

Need ad text without ad customiser in the same ad group

Only Search Network

IF Function

-Tailored messaging

-Scalability

-Reporting

Each search

If the condition is met

-Device

-Audience

-Campaign / ad group

The default message is directly in the IF function

Only Search Network


Samenvattend kunnen we stellen dat de IF-functies vergelijkbaar zijn met de standaard ad customisers, enkel is er geen data feed voor nodig. Dit maakt dat de IF-functies makkelijker en sneller te implementeren zijn. Dit komt wel te paar met minder opties qua attributen. Hiermee biedt Google een mooie oplossing voor adverteerders die zonder complexe implementatie toch een relevante customisatie kunnen toepassen.

In een digitale wereld, wordt het aanpassen van je bericht ten opzichte van verschillende audiences cruciaal, om zo de relevantie ervan te laten toenemen. De mogelijkheid om je advertentietekst aan te passen op vlak van de verschillende doelgroepen laat de adverteerder toe om een diepere en bredere customisatie te voorzien en dus de business positief te beïnvloeden.

Tags:

Contacteer Ons

Semetis | Paleizenstraat 44, 1030 Brussel - België

+32 (0)2 211 34 50

welcome@semetis.com

Volg Ons